Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Trãi

Phong trào kế hoạch nhỏ : “ Bao gạo từ vỏ lon, giấy vụn, chai nhựa” do chi đội 6a2 tổ chức và tặng sách, truyện cho thư viện năm học 2019-2020.

Hội thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Bác Hồ và Danh nhân Nguyễn Trãi

BA CÔNG KHAI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI (CÔNG KHAI TÀI CHÍNH)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy