ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI LẦN THỨ III – NHIỆM KỲ 2023-2028

HỘI THI NHẢY FLashmob SÂN TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ “ LÊN ĐÀNG”

HÀNH TRÌNH VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI – GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ THÁNG 10

GƯƠNG SÁNG GIÁO VIÊN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM HỌC 2021-2022

NGƯỜI GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy