CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG DỊCH COVID 19 CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG NGUYỄN TRÃI

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

BA CÔNG KHAI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI QUÝ III NĂM 2020

TRƯỜNG NGUYỄN TRÃI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CHẠY XE ĐẠP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TỔNG KẾT HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG HỌC SINH TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM HỌC 2020-2021

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÁU NGOAN BÁC HỒ TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ THAM DỰ LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC NĂM HỌC 2020-2021

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy