QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN – TỔ VĂN PHÒNG VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG – TỔ PHÓ

BA CÔNG KHAI – TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

BẢNG ĐIỂM THI TẠO NGUỒN LỚP 6 VÀ ĐƠN PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2021-2022

HƯỚNG DẪN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT NĂM HỌC 2021-2022

QUY CHẾ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 TẠO NGUỒN NĂM HỌC 2021-2022

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy